Nieuw steunakkoord voor huurders en verhuurders in retailsector

Anderhalve maand geleden kwam de vastgoed- en retailsector een akkoord
overeenbetreffende de (ver)huur van winkelpanden. Er werd opgeroepen tot
een huuropschorting en maatwerk, maar halvwege mei bleek dat de helft van
de winkeliers geen afspraken heeft kunnen maken over de huur. Daarom is er
nu een steunakkoord 2.0.

Het is het resultaat van weken van onderhandelingen tussen de retail- en
vastgoedsector, zo is te lezen in het persbericht. Het biedt met name
handvatten voor retailers om tot afspraken met verhuurders te komen. De
belangrijkste afspraak is dat de partijen voorstellen de huur voor april en
mei voor de helft kwijt te schelden en dat de helft van de huur voor juni
wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

“We zijn bijzonder blij met deze uitkomst. Het geeft lucht èn richting
voor heel veel retailers. Het vormt een houvast om de gesprekken
constructief te vervolgen over huurkwijtschelding en opschorting van de
juni…

Lees verder op:
https://fashionunited.nl/nieuws/retail/nieuw-steunakkoord-voor-huurders-en-verhuurders-in-retailsector/2020060345700