Hoe kan de textiel- en mode-industrie verduurzamen?

De ecologische voetafdruk van de textielindustrie is groot. Het grote – en exponentieel stijgende – gebruik van land, water, energie en chemicaliën maakt de textielindustrie tot een van de meest vervuilende industrieën wereldwijd. De totale uitstoot van broeikasgassen door de textielindustrie is 1,2 miljard ton CO2 per jaar. Dit is meer dan de uitstoot van het brandstofgebruik van alle internationale lucht- en zeevaart bij elkaar. 

Bovendien zorgt de sterke toename van productie en consumptie en het dalend hergebruik van textiel tot een groeiende afvalberg. Zo is alleen al in Nederland de hoeveelheid afgedankte kleding (textiel) in de afgelopen 25 jaar meer dan verdubbeld van 125 kton (1993) naar ongeveer 260 kton (2018). Per inwoner komt dit neer op circa 15 kg. 

Deze ontwikkelingen zijn vooral toe te schrijven aan de opkomst van ‘fast fashion’. Dit is het fenomeen waarin consumenten modeproducten consumeren. Er is sprake van een cultuur die zich laat kenmerken door…

Lees verder op:
https://www.consultancy.nl/nieuws/29042/hoe-kan-de-textiel-en-mode-industrie-verduurzamen