Franchisewet unaniem door Eerste Kamer heen

De Wet Franchise is niet alleen door de Tweede Kamer heen, maar ook de
Eerste Kamer steunt het wetsvoorstel unaniem. Dit meldt Het Vakcentrum voor
zelfstandig retail ondernemers in een persbericht. De wet brengt een betere
balans in de verhouding tussen franchisenemer en franchisegever.

De belangrijkste regels die in de wet zijn opgenomen zijn: transparantie
voorafgaand, tijdens en na de overeenkomst, het vooraf vastleggen hoe de
goodwill wordt bepaald, instemmingsrecht van franchisenemers en een
beperking van het non-concurrentiebeding.

In de praktijk houdt dit in dat franchisenemers meer ruimte krijgen voor
hun ondernemerschap na het beëindigen van de franchiseovereenkomst. Ook
krijgen franchisenemers instemmingsrecht bij beslissingen over de formule
die financiële consequenties kunnen hebben. Het gaat hier wel over een van
te voren vastgestelde drempelwaarde van die consequenties. Wordt deze
waarde overschreden dan geldt…

Lees verder op:
https://fashionunited.nl/nieuws/business/franchisewet-unaniem-door-eerste-kamer-heen-invoering-mogelijk-al-1-januari-2021/2020063045906