Europese Commissie mag doorgaan met onderzoek staatssteun Nike

De Europese Commissie mag doorgaan met het onderzoek naar verboden staatssteun van Nederland aan Nike, zo heeft het Gerecht van de Europese Unie besloten. Nike had de rechters in Luxemburg gevraagd het besluit voor een formeel onderzoek te vernietigen.

Het gerecht heeft geoordeeld dat de Europese Commissie de motiveringsplicht is nagekomen, geen beoordelingsfoute heeft gemaakt en de procedurele rechten heeft geëerbiedigd. Alle argumenten die de zusterbedrijven van Nike, Nike European Operations Netherlands en Converse Netherland, zijn hiermee van tafel geveegd.

Het onderzoek van de Europese Commissie gaat over een reeks afspraken die de Belastingdienst maakte met Nike en Converse tussen 2006 en 2015. Deze afspraken zouden zorgen voor een selectief voordeel dat kwalificeert als verboden staatssteun.

Lees verder op:
https://fashionunited.be/nieuws/business/europese-commissie-mag-doorgaan-met-onderzoek-staatssteun-nike/2021071432516