Dit was het corona-nieuws van dinsdag 17 maart

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited
verzamelt vanaf nu dagelijks het belangrijkste corona (gerelateerde) nieuws
in een overzicht, zodat er daarnaast voldoende ruimte is voor regulier
modevaknieuws.

Brancheorganisatie Het Vakcentrum roept op tot tijdelijke versoepeling
WAB

De brancheorganisatie voor zelfstandig retailondernemers, Het Vak
Centrum, heeft gevraagd of elementen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans te
bevriezen. “Juist nu is het voor winkeliers belangrijk om flexibel in te
kunnen roosteren,” aldus het bericht van de organisatie. “Ondernemers die
nu medewerkers juist meer willen laten werken worden gestraft met de
verplichting nieuwe contracten aan te bieden en/of een hogere ww-premie.”
Ook noemt de organisatie de ondernemers die juist minder traffic hebben
door de corona-crisis en die daardoor minder medewerkers kunnen en willen
inzetten.

INretail roept gemeenten op retailers te helpen

Een aantal gemeenten heeft uitstel van…

Lees verder op:
https://fashionunited.nl/nieuws/mode/dit-was-het-corona-nieuws-van-dinsdag-17-maart/2020031745123