Depressief? Sporten!

Een depressie is meer dan een neerslachtig gevoel. Een somber gevoel is wel het belangrijkste kenmerk, maar lusteloosheid, slapeloosheid, initiatiefloosheid en verminderde prestaties op allerlei gebied zijn ook belangrijke kenmerken. Naast psychische klachten treden er ook lichamelijke klachten op, zoals spierpijn (door gespannenheid), in de nek optrekkende hoofdpijn, buikpijn, beverigheid en soms hyperventilatie in combinatie met angst- of paniekaanvallen. Het denken, voelen en willen is over het algemeen traag of verstoord. Door de uiteenlopende klachten kan het soms moeilijk zijn om de depressie te onderkennen. Ook is de oorzaak van het ontstaan vaak onduidelijk. Deze kunnen samenhangen met lichamelijke (hormonale) of psychosociale factoren.

Een goede gezondheid biedt geen garantie tegen een depressie. Wel kan de zwaarte of duur van de depressie daardoor verminderen en kan iemand met een goede conditie beter met een depressie omgaan.

Sporten heeft nog meer voordelen. De spieren kunnen zich ontspannen en de persoon in kwestie leert de reacties van het lichaam (weer) kennen en vertrouwen. Daarnaast neemt de angst voor tegenslagen en mislukkingen af en het gevoel van welbevinden toe.

Langzaam opbouwen
Over het algemeen zijn sporten als joggen en hardlopen aan te bevelen bij depressiviteit, omdat je dan voortdurend in beweging bent. Krachtsporten en sporten die een grote technische vaardigheid vereisen zijn minder geschikt (zeker in competitief verband). Deze eisen teveel op technisch, sociaal en lichamelijk vlak. Sporten in groepsverband is wel aan te raden, omdat daar een stimulans van uitgaat en je onder de mensen komt.

Te hard van stapel lopen kan een negatieve invloed hebben op een depressie, omdat lichamelijke uitputting de gevoelens van neerslachtigheid (of agressiviteit) kan versterken. Het kan er ook toe leiden dat je geheel van het sporten afziet (wat het negatieve zelfbeeld geen goed doet). Rustig opbouwen dus. Ook moet je de juiste maatregelen nemen (warming-up, cooling-down, trainingsopbouw).

Het is belangrijk om je bewust te zijn van de psychische en lichamelijke effecten als je begint met sporten. Deze zijn spierpijn, toename van vermoeidheid en bij depressieve mensen ook een (aanvankelijke) toename van angst. Bij een rustige opbouw zijn deze klachten gering en verdwijnen ook weer.