Consumentenvertrouwen een fractie verbeterd

Het consumentenvertrouwen kwam eind mei iets hoger uit dan halverwege
mei. Dit blijkt uit de extra meting van het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Halverwege mei kwam het cijfer nog op min 31 uit. Eind mei was
dit min 29.

De verbetering in het cijfer komt doordat de koopbereidheid minder
negatief is. De koopbereidheid ging van min 17 naar min 11. Een van de
andere deelindicatoren, het oordeel over het economisch klimaat,
verslechterde juist verder.

Hoewel het consumentenvertrouwen erg laag staat, heeft het nog niet het
laagste punt sinds de metingen bereikt. Het dieptepunt werd namelijk
bereikt in maart 2013 toen het consumentenvertrouwen op min 41 uitkwam.

Lees verder op:
https://fashionunited.nl/nieuws/business/consumentenvertrouwen-een-fractie-verbeterd/2020060545720